Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

RUTINER

Rutinedelen er inndelt i fire underkategorier.

Disse er:

Daglige post og arkivrutiner: Beskriver den daglige postgangen i organisasjonen, fra post kommer inn, til den blir behandlet og deretter ekspedert.

  • Daglige post og arkivrutiner for fagsystem: Beskriver den daglige postgangen i fagsystem.
  • Arkivdokumentasjon: Beskriver hvordan dokumenter blir behandlet i fagsystem.
  • Kvalitetssikring - internkontroll: Beskriver hvordan arbeidet med kvalitetssikring og internkontroll skal utføres.
  • Tilgangstyring og roller i system med arkivverdig dokumentasjon: Beskrive hvordan tilganger og roller skal tildeles.

Periodiske rutiner: Beskriver rutiner som ikke blir utført daglig, men periodevis. Det vil f.eks vere rutiner som periodisering, arkivavgrensing, restanseoppfølging o.l.

Spesialrutiner: Beskriver tiltak for særskilte hendelser, f.eks ved brann, oversvømmelse, soppangrep o.l. samt rutiner som gjelder spesielle arkivdeler.

 

Forskjellen på regler - etter emne og rutiner/prosedyrer: Regler sier noe om hva du skal/ikke skal gjøre og rutiner/prosedyrer forteller hvordan du utfører oppgavene.

Laster...